с. Дъбравата, махала Нишовци - община Ябланица - област Ловеч

Телефон за резервация: +359 889 999 887
Alternate Text

Изворът и река Златна Панега

Водата в улея рязко намаляла и за миг изчезнала! Воденичния камък направил още няколко бавни, тягостни движения и също спрял. Под него, несмляното зърно, тъжно проскърцало като пясък между зъбите. Страшна тишина! И хората и мелницата  - онемели.  Било през далечната 1876 година. На връх Спасов ден!

 Мелничарят погледнал празния улей, после очите му уплашено се взрели в бреговете на реката. Алтън Панега я нямало! Вместо бързащата надолу вода, в коритото на реката имало само гьолове, в които се мятала риба! В очите на мливарите се четяло ужас и въпроси, на които нямало отговор. Паднали на колене, отправили взор към небето, към Бог, те се кръстили и горещо се молили. Изгнилите върви на свинските им цървули се късали – от страх, от недоумение, от отчаяние. Страх от неизвестното. Мелниците за миг ожаднели .....  След осем часа, пресъхналия извор на река Златна Панега отново бликва! Реката с радост хуква надолу, между познатите си стари брегове. Водата нахлува в улеите, воденичните камъни се завъртат отново. Мелниците запяват пак вечната си песен. Песен за живота, който продължава.

 Това не е нито приказка, нито легенда. Това е действителен случай, който и до ден днешен се разказва от старите хора и се предава от поколение на поколение в с. Златна Панега. Този факт е проучен през 1900г. и описан от Атанас Иширков. Според него се е получило подземно пропадане, като се е отворила нова галерия, която спорен изчисленията била с дължина 500м, широчина 80м и височина 25м. За да се запълни това празно пространство с вода са били необходими осем часа, след което реката потекла отново.  Река Златна Панега е по-различна от другите реки, защото е единствената река, която извира направо от дълбоките недра на земята. И макар, че е дълга само 45 км. от Извора до вливането й в река Искър, по поречието й са изградени седем населени места – с. Златна Панега, с. Румянцево, с. Петревене, гр. Луковит, с. Радомирци, с. Рупци и гр. Червен бряг. Температурата на водата варира от 11,5 до 15 градуса, като най-ниска е през м. февруари, а най.висока е през м. юни. Водите на реката не замръзват и не пресъхват. Тя е Божествена река, защото е „кръстена”, може би още от древните траки, на богиня. На богиня Панака. Тя е обожествявана от хората, още в дълбоки времена, защото вярвали, че лекува всякакви болести. А местното население е правило и продължава да прави и до днес на Спасов ден оброк, с курбан. Също така по времето на траки и римляни до самият извор Глава Панега е имало Светилище на Асклепий /Ескулап/ и Хигия, където са намерени десетки оброчни плочки с техните образи, на с образа на Тракийски конник – с надписи от дарители. Днес тези плочки се съхраняват в Националния археологически музей гр. София.

Салдобиса – студен и дълбок извор или Синилото, защото цвета на водата е млечно синьо-зелен. Изворът Глава Панега е най-големия карстов извор в България и е проучван от много спалеонтолози. Първият опит е направен през 1947г. когато водолази са успели да достигнат 12 метра дълбочина. Следващият опит е през 1961г. През 1972г. трима водолази успяват да открият входа на сифона през подводна галерия, която започвала на четири метра от стената на Горното езеро, спускала се на 30 метра дълбочина и след това продължавала хоризонтално. Следващите спускания са през 1978г. и 1989г. с дълбочина 30-35 метра. Последното спускане е през 1992г. при дълбочина 52 метра и се преодоляват 320 метра хоризонтални подводни галерии.

Горното и Долното езеро – две части на едно цяло. Горното /Западното/ езеро е същинският извор, на който водата преминава през естествен скален отвор във високата десет метра варовикова скала, която го отделя от Долното езеро. Неговите води се вливат в гората част на Долното Източното/ езеро, образувайки водоскоци и т.нар. „котли”. Долното езеро е с площ от 23 000кв.м. и 7 метра дълбочина.

БЪРЗА РЕЗЕРВАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОТЕЛА

Къщата се намира в центъра на северна България. В полите на Предбалкана, близо да хижа Драгоица. Къщата е само на един час път от София.

КОНТАКТИ
;